Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Xem phim Tran Chau Cang

Tran Chau CangTran Chau Cang

Đạo diễn:Michael Bay
Actor/Actress: Ben Affleck, Kate Beckinsale, Alec Baldwin, Cuba Gooding Jr., Jennifer Garner
Producted by: :
Category: Chiến Tranh,
Phim nước: Mỹ,
Thời lượng:: 183 phút
Publish date: 2001

Infomation: <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:comic sans ms,cursive;"><a href="http://xemphimon.Phim kể về Trân Châu Cảngcom/phim/tran-chau-cang-2460.Bộ phim Trân Châu Cảnghtml">Phim Tr&acirc;n Ch&acirc;u Cảng</a></span></span>&nbsp;T&aacute;c phẩm của Michael Bay t&aacute;i hiện lại một trong những trận chiến khủng khiếp nhất trong Thế chiến thứ hai. Trong bộ phim, trận tập k&iacute;ch Tr&acirc;n Ch&acirc;u Cảng chỉ l&agrave;m nền cho một cuộc t&igrave;nh tay ba &eacute;o le giữa hai phi c&ocirc;ng Mỹ v&agrave; một nữ y t&aacute;. Chỉ ri&ecirc;ng kinh ph&iacute; sản xuất đ&atilde; l&ecirc;n tới 145 triệu USD - lớn hơn tất cả những bộ phim từng được sản xuất trước năm 2001.</p> <div> &nbsp;</div> <div> Trong <strong><a href="http://xemphimon.com/phim/tran-chau-cang-2460.html">phim tran chau cang</a></strong> c&oacute; cảnh h&agrave;ng kh&ocirc;ng mẫu hạm USS Oklahoma lật &uacute;p do tr&uacute;ng bom. Đo&agrave;n l&agrave;m phim đ&atilde; bỏ ra 8 tuần để chế tạo m&ocirc; h&igrave;nh của h&agrave;ng kh&ocirc;ng mẫu hạm. Trong cảnh n&oacute; lật &uacute;p, c&oacute; 150 diễn vi&ecirc;n tham gia.</div>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét