Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Tinh Yeu Khong Hen Truoc

Tinh Yeu Khong Hen TruocTinh Yeu Khong Hen Truoc

Biên đạo Trọng Trinh, Bùi Tiến Huy
Actor/Actress: Lã Thanh Huyền, Việt Anh, Minh Hương
Production::
Category: Tình Cảm,
Phim nước: Việt Nam,
Time:: 20 Tập
Năm phát hành: 2012

Infomation: <p> Trong phim &#39;<font size="4"><b><i><u>T&igrave;nh y&ecirc;u kh&ocirc;ng hẹn trước</u></i></b></font>&#39;, người đẹp Phụ nữ Thế kỷ 21 kh&oacute;c nức nở khi phải n&oacute;i lời chia tay với diễn vi&ecirc;n Việt Anh.Phim kể về Tình Yêu Không Hẹn Trước</p> <div> &nbsp;</div> <div> Trở lại với m&agrave;n ảnh sau hơn một năm ổn định cuộc sống h&ocirc;n nh&acirc;n, L&atilde; Thanh Huyền c&oacute; dịp đ&oacute;ng cặp với Việt Anh trong bộ phim d&agrave;i 34 tập của hai đạo diễn Trọng Trinh v&agrave; B&ugrave;i Tiến Huy.Bộ phim Tình Yêu Không Hẹn Trước Trong phim, L&atilde; Thanh Huyền v&agrave;o vai c&ocirc; sinh vi&ecirc;n ngh&egrave;o c&oacute; mối t&igrave;nh s&acirc;u đậm với ch&agrave;ng c&ocirc;ng tử nh&agrave; gi&agrave;u do Việt Anh đảm nhận. T&igrave;nh y&ecirc;u của họ gặp kh&ocirc;ng &iacute;t trắc trở v&igrave; khoảng c&aacute;ch kh&aacute;c biệt về gi&agrave;u - ngh&egrave;o.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Trước những r&agrave;o cản do ho&agrave;n cảnh đưa đẩy, L&atilde; Thanh Huyền kh&ocirc;ng &iacute;t lần rơi nước mắt v&igrave; muốn dứt kho&aacute;t chia tay Việt Anh. Nữ diễn vi&ecirc;n chia sẻ, c&ocirc; kh&ocirc;ng gặp kh&oacute; khăn n&agrave;o trong những cảnh kh&oacute;c sướt mướt bởi c&ocirc; thấu hiểu nỗi khổ của nh&acirc;n vật v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n nhập vai khi đứng trước ống k&iacute;nh.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Lần đầu hợp t&aacute;c với Việt Anh, L&atilde; Thanh Huyền Trong <i><u><b><font size="4"><a href="http://xemphimon.com/phim/tinh-yeu-khong-hen-truoc-5541.html">Phim Tinh Yeu Khong hen Truoc</a></font></b></u></i> cảm thấy y&ecirc;n t&acirc;m v&igrave; anh l&agrave; một diễn vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; đầu tư cho nh&acirc;n vật. Tuy nhi&ecirc;n, thời gian đầu, cả hai kh&aacute; xa lạ v&agrave; ngại ng&ugrave;ng. Cứ kết th&uacute;c một ng&agrave;y quay, hai người lại đi về nh&agrave; v&agrave; &iacute;t c&oacute; thời gian tr&ograve; chuyện. Cũng nhờ điều n&agrave;y m&agrave; Việt Anh v&agrave; L&atilde; Thanh Huyền ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c ph&acirc;n đoạn hai nh&acirc;n vật xun! g đột, tranh c&atilde;i.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Chỉ đến khi diễn cảnh tỏ t&igrave;nh bằng nụ h&ocirc;n say đắm v&agrave;o đ&uacute;ng dịp Lễ hội ph&aacute;o hoa ở Đ&agrave; Nẵng 30/4, hai diễn vi&ecirc;n mới thực sự gặp &aacute;p lực. Đạo diễn y&ecirc;u cầu hai người thực hiện một đ&uacute;p duy nhất v&agrave;o đ&uacute;ng thời điểm ph&aacute;t ph&aacute;o đầu ti&ecirc;n được bắn v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; cơ hội l&agrave;m lại lần thứ hai. Việt Anh v&agrave; L&atilde; Thanh Huyền đ&atilde; b&agrave;n bạc rất kỹ, thậm ch&iacute; d&agrave;nh thời gian t&acirc;m sự, gạt bỏ hết c&aacute;i t&ocirc;i c&aacute; nh&acirc;n để d&agrave;nh trọn cảm x&uacute;c cho nh&acirc;n vật.</div> <div> &nbsp;</div> <div> L&atilde; Thanh Huyền chia sẻ, trong thời gian thực hiện &quot;<b><i><font size="5">T&igrave;nh y&ecirc;u kh&ocirc;ng hẹn trước</font></i></b>&quot;, c&ocirc; cũng bận rộn với vai tr&ograve; l&agrave; gi&aacute;m đốc thương hiệu cho một c&ocirc;ng ty về nội thất. V&igrave; vậy, c&ocirc; phải sắp xếp thời gian để l&agrave;m tốt cả c&ocirc;ng việc diễn xuất v&agrave; kinh doanh. May mắn l&agrave; c&ocirc; nhận được sự ủng hộ của &ocirc;ng x&atilde;.</div>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét