Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Quy Che Giang Ho

Quy Che Giang HoQuy Che Giang Ho

Director:Đang cập nhật
Với sự tham gia của: Cổ Thiên Lạc, Phương Trung Tín, Dương Cung Như
Production::
Thể loại: Hành Động,Võ Thuật,
Country: Hồng Kông,
Thời lượng:: 94 phút
Publish date: 1999

Infomation: <p> <b>Quy Chế Giang H</b>ồ l&agrave; một bộ phim điện ảnh do Hồng K&ocirc;ng sản xuất v&agrave;o năm 1999,bộ phim n&oacute;i về một ch&agrave;ng trai t&ecirc;n l&agrave; David,anh ta c&ugrave;ng 3 người bạn của m&igrave;nh đang vui vẻ mừng sinh nhật th&igrave; xảy ra x&ocirc; s&aacute;t với một người t&ecirc;n l&agrave; Th&acirc;n Sĩ Thắng, hắn ta l&agrave; đại ca của Hồng Lạc Bang,một băng ph&aacute;i x&atilde; hội đen.Phim Quy Chế Giang HồSau đ&oacute; một người bạn rất th&acirc;n thiết với David đ&atilde; bị đ&aacute;nh trọng thương v&agrave; sống cuộc sống thực vật.Trong phim Quy Chế Giang HồV&igrave; muốn trả th&ugrave; cho bạn của m&igrave;nh,David đ&atilde; chịu nhịn nhục gia nhập v&agrave;o Hồng Lạc nhằm chiếm lấy! niềm tin của Sĩ Thắng sau đ&oacute; hạ s&aacute;t hắn ta,trả th&ugrave; cho người bạn của m&igrave;nh.Liệu kế hoạch của anh ta c&oacute; chu to&agrave;n v&agrave; dẫn tới th&agrave;nh c&ocirc;ng hay kh&ocirc;ng.</p>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét