Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Tieu Quyen Quai Chieu

Phim Tieu Quyen Quai ChieuTieu Quyen Quai Chieu

Biên đạo Kenneth Tsang
Với sự tham gia của: Thành Long, James Tien, Dean Shek, Hui Lou Chen, Sai-kun Yam
Production::
Category: Hành Động,
Country: Hồng Kông,
Độ dài: : 90 phút
Năm sản xuất: 1979

Nội dung phim: <p> <span style="font-size:14px;"><em><strong><a href="http://xemphimon.Phim kể về Tiểu Quyền Quái Chiêucom/phim/tieu-quyen-quai-chieu-1072.Bộ phim Tiểu Quyền Quái Chiêuhtml">Tiểu Quyền Qu&aacute;i Chi&ecirc;u</a></strong></em></span> l&agrave; một bộ phim điện ảnh do Hồng K&ocirc;ng sản xuất v&agrave;o năm 1979.Bộ phim n&oacute;i về một ch&agrave;ng trai được một sư phụ nhận l&agrave;m đệ tử v&agrave; truyền thụ v&otilde; c&ocirc;ng.Sư phụ anh ta căn dặn l&agrave; kh&ocirc;ng được đ&aacute;nh nhau v&agrave; kh&ocirc;ng được bộc lộ v&otilde; c&ocirc;ng của m&igrave;nh cho người kh&aacute;c biết.Tuy nhi&ecirc;n,cậu ta lại hay g&acirc;y sự đ&aacute;nh nhau.C&agrave;ng ngay anh c&agrave;ng nổi tiếng v&igrave; t&a! mp;agrave;i năng v&otilde; thuật của m&igrave;nh. L&uacute;c n&agrave;y một cao thủ xuất hiện,&ocirc;ng ta l&agrave; kẻ th&ugrave; năm xưa của sư phụ anh. Nhận ra đ&ograve;n thế,&ocirc;ng ta t&igrave;m hai thầy tr&ograve; để giết họ. Hai thầy tr&ograve; phải căng sức chống đỡ cường địch.</p>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét