Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Than Thoai

Phim Than ThoaiThan Thoai

Director:Stanley Tong
Diễn viên: Thành Long, Kim Hee Sun, Tony Leung Ka Fai, Mallika Sherawat, Patrick Tam, Ken Wong, Choi Min Su
Sản xuất::
Phm của: Hành Động,Võ Thuật,
Quốc gia: Trung Quốc,
Thời lượng:: 100 phút
Năm sản xuất: 2005

Infomation: <p> <span style="font-size:16px;"><em><strong>Phim Thần Thoại</strong></em></span> n&oacute;i về chuyện t&igrave;nh Jack khi giờ anh đang ở hiện tại nhưng c&oacute; c&ocirc; g&aacute;i mặc &aacute;o trắng lu&ocirc;n xuất hiện trong t&acirc;m tr&iacute; nhưng khong nhớ nỗi l&agrave; ai.Bộ phim Thần Thoại Cho đến khi anh c&ugrave;ng William - c&ugrave;ng l&agrave; nh&agrave; khảo cổ học khu một cổ lạc v&agrave;o qu&aacute; khứ.Câu chuyện phim Thần Thoại Tại đ&acirc;y anh gặp c&ocirc;ng ch&uacute;c xinh đẹp anh mới biết l&uacute;c trước n&agrave;ng l&agrave; người của anh. <em><strong><span style="font-size:16px;"><a href="http://xemphimon.com/phim/than-thoai-5095.html">Phim Thần Thoại</a></span></strong>! </em> đan xen giữa qu&aacute; khứ v&agrave; hiện tại...</p>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét