Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Tu Vong Du Hy

Phim Tu Vong Du HyTu Vong Du Hy

Biên đạo Robert Clouse
Actor/Actress: Bruce Lee, Gig Young, Colleen Camp
Producted by: :
Thể loại: Hành Động,Võ Thuật,
Country: Trung Quốc,
Thời lượng:: 85 phút
Năm sản xuất: 1978

Infomation: <p> <em><strong>Phim Tử Vong Du H&yacute;</strong></em>&nbsp;C&ocirc;ng chiếu 1978.Câu chuyện phim Tử Vong Du Hý C&ograve;n được biết đến với c&aacute;i t&ecirc;n kh&aacute;c như Tử vong du h&iacute;, đ&acirc;y l&agrave; bộ phim cuối c&ugrave;ng của L&yacute; Tiểu Long.Phim Tử Vong Du Hý Anh v&agrave;o vai Billy Lo, một diễn vi&ecirc;n nổi tiếng bị một tổ chức do Mr. Land cầm đầu đe dọa tống tiền. V&igrave; chống lại ch&uacute;ng n&ecirc;n Billy bị ch&uacute;ng &acirc;m mưu &aacute;m to&aacute;n, nhưng kh&ocirc;ng th&agrave;nh, anh chỉ bị thương nặng ở mặt. <a href="http://xemphimon.com/phim/tu-vong-du-hy-4419.html">Tử Vong Du H&yacute;</a>&nbsp;Sau đ&oacute; anh l&agrave;m phẫu thuật mặt v&agrave; tổ chức một đ&aacute;m! tang giả nhằm đ&aacute;nh lừa tổ chức của Mr. Land để dễ bề đối ph&oacute;. V&igrave; l&agrave; một diễn vi&ecirc;n, anh cải trang để theo d&otilde;i ch&uacute;ng tại Macao, Billy đ&atilde; giết chết cận vệ của Land l&agrave; Carl (một cao thủ Karate) nhưng sau đ&oacute; ch&uacute;ng biết anh c&ograve;n sống v&agrave; đ&atilde; bắt Anna Young - bạn g&aacute;i của Billy g&acirc;y &aacute;p lực, nhưng cuối c&ugrave;ng từng t&ecirc;n trong băng đảng n&agrave;y cũng phải đền tội.</p>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét