Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Xem phim Ran Khong Lo 2 : Truy Tim Huyet Lan

Phim Ran Khong Lo 2 : Truy Tim Huyet LanRan Khong Lo 2 : Truy Tim Huyet Lan

Biên đạo Dwight H. Little
Diễn viên: Johnny Messner, KaDee Strickland, Matthew Marsden, Nicholas Gonzalez, Eugene Byrd, Karl Yune, Salli Richardson-Whitfield
Producted by: : Screen Gems, Middle Fork Productions
Category: Hành Động,Phiêu Lưu,Viễn T�! �ỡng,
Quốc gia: Mỹ,
Thời lượng:: 97 Phút
Publish date: 2004

Infomation: <p> <b>Phim Rắn Khổng Lồ 2 : Truy T&igrave;m Huyết Lan</b> kể về Đo&agrave;n th&aacute;m hiểm khoa học được cử tới những c&aacute;nh rừng nhiệt đới ở Borneo để kiếm t&igrave;m lo&agrave;i Lan đen chứa đựng những b&iacute; ẩn về sự trường sinh bất tử.Phim Rắn Khổng Lồ 2 : Truy Tìm Huyết Lan Nhưng rồi họ kh&aacute;m ph&aacute; ra rằng lo&agrave;i hoa hiếm ấy được những con rắn khổng lồ v&agrave; hung dữ chiếm giữ để c&oacute; sức mạnh v&ocirc; địch.Trong phim Rắn Khổng Lồ 2 : Truy Tìm Huyết Lan</p>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét