Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Phim Ran Khong Lo 3: Hau Due

Ran Khong Lo 3: Hau DueRan Khong Lo 3: Hau Due

Director:Don E. FauntLeRoy
Với sự tham gia của: David Hasselhoff, Crystal Allen, Ryan McCluskey, Patrick Regis, Anthony Green, John Rhys-Davies, Alin Olteanu, Toma Danila, Bogdan Uritescu, Mihaela Elena Oros, Serban Celea, Zoltan Butuc, Alin Constantinescu
Sản xuất::
Phm của: Kinh Dị,Phiêu Lưu,
Phim nước: Mỹ,
! Time:: 91 Phút
Năm sản xuất: 2008

Nội dung phim: <p> Ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm b&iacute; mật của tỷ ph&uacute; Peter Murdoch đang ph&aacute;t triển loại thần dược c&oacute; thể chữa trị ung thư, chiết xuất từ lo&agrave;i huyết lan thần thoại.Câu chuyện phim Rắn Khổng Lồ 3: Hậu Duệ Nhưng để kiểm định t&aacute;c dụng chỉ ứng nghiệm tr&ecirc;n lo&agrave;i rắn, ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm Wexel Hall đ&atilde; nu&ocirc;i lo&agrave;i trăn <i><b><font size="5">Anaconda</font></b></i> l&agrave;m vật th&iacute; nghiệm.Phim Rắn Khổng Lồ 3: Hậu Duệ</p> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;<a href="http://xemphimon.com/phim/ran-khong-lo-3-hau-due-6661.html"><i><font size="5">Phim Rắn Khổng Lồ 3</font></i></a> Khi một đ&ocirc;i trăn khổng lồ xổng chuồng v&agrave; bắt đầu c&oacute; người chết v&igrave; ch&uacute;ng, g&atilde; tỷ ph&uacute; cao chạy xa bay, để lại hỗn loạn cho nơi đặt ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm. G&atilde; thợ săn Hammett v&agrave; nữ gi&aacute;o...</div>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét