Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Goi Yeu Thuong

Phim Goi Yeu ThuongGoi Yeu Thuong

Biên đạo Đang cập nhật
Diễn viên: Vang Quốc Hải, Kim Dung, Đào Bá Sơn, Trịnh Kim Chi…
Producted by: :
Category: Tình Cảm,
Phim nước: Việt Nam,
Thời lượng:: 30 Tập
Năm sản xuất: 2013

Infomation: <p> <b><i><font size="5">Phim Gọi Y&ecirc;u Thương</font></i></b> khai th&aacute;c h&igrave;nh tượng phụ nữ ng&agrave;y nay mạnh mẽ v&agrave; c&aacute; t&iacute;nh.Phim kể về Gọi Yêu Thương Anh Thư l&agrave; một c&ocirc; g&aacute;i c&oacute; h&igrave;nh tượng như thế, mồ c&ocirc;i cha từ năm 13 tuổi, c&ocirc; sống với mẹ n&ecirc;n tr&ecirc;n vai mang g&aacute;nh nặng chăm lo cho gia đ&igrave;nh rất lớn.Bộ phim Gọi Yêu Thương Thư giỏi v&otilde; v&agrave; mạnh mẽ thương hay lấy h&agrave;nh động thay cho lời n&oacute;i của m&igrave;nh.</p> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;Anh Thư trong phim <i><font size="5">Gọi Y&ecirc;u Thương</font></i> c&oacute; ước mơ trở th&agrave;nh nữa vệ sĩ bảo vệ kẻ yếu thế v&agrave; trừng trị những bọn gian manh nhưng cha của c&ocirc; khi xưa đ&atilde; khi sinh t&iacute;nh mạng khi bắt cướp n&ecirc;n giờ mẹ c&ocirc; ra sức phản đối ước mơ của c&ocirc;. <a href="http://xemphimon.com/phim/goi-yeu-thuong-6653.html"><i><b><font size="5">Phim Gọi Y&ecirc;u Thương</font></b></i></a> c&ograve;n c&oacute; nam vệ sĩ Thanh T&acirc;n, anh l&agrave; đ&agrave;n &ocirc;ng cũng như đồng nghiệp của Anh Thư, anh rất kh&oacute; chịu khi Thư lu&ocirc;n thể hiện m&igrave;nh v&agrave; Thư cũng chẳng ưa g&igrave; anh v&igrave; anh rất th&am! p;iacute;ch dạy dỗ Thư.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;Hai người họ thường xuy&ecirc;n g&acirc;y gổ v&agrave; m&acirc;u thuẫn với nhau nhưng thời gian sau T&acirc;n đ&atilde; n&atilde;y sinh t&igrave;nh &yacute; với Thư...</div>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét