Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Phim Vuong Quoc Toi Pham

Vuong Quoc Toi PhamVuong Quoc Toi Pham

Director:David Michôd
Với sự tham gia của: James Frecheville, Guy Pearce, Joel Edgerton
Sản xuất:: Porchlight Films,Screen Australia
Thể loại: Hành Động,
Quốc gia: Mỹ,
Độ dài: : 133 phút
Publish date: 2010

Nội dung phim: <p> <span style="font-size:16px;"><strong><em>Phim Vương Quốc Tội Phạm</em></strong></span>&nbsp;Sau khi mẹ mất, Joshua &quot;J&quot; Cody đến ở với b&agrave; nội l&agrave; tr&ugrave;m của một gia đ&igrave;nh tội phạm lớn.Câu chuyện phim Vương Quốc Tội Phạm Cậu b&eacute; 17 tuổi phải t&igrave;m c&aacute;ch sinh tồn giữa những người họ h&agrave;ng mafia v&agrave; vi&ecirc;n th&aacute;m tử - người lu&ocirc;n cho rằng m&igrave;nh c&oacute; thể gi&uacute;p cậu.Phim Vương Quốc Tội Phạm Liệu cậu phải l&agrave;m thế n&agrave;o để c&oacute; thể tho&aacute;t ra khỏi t&igrave;nh thế đứng giữa gia đ&igrave;nh v&agrave; cảnh s&aacute;t, trong khi cậu kh&ocirc;ng thể tin tưởng b&ecirc;n n&agrave;o?&nbsp;</p>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét