Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Xem phim Nobita Va Bi Mat Me Cung Bliki

Phim Nobita Va Bi Mat Me Cung BlikiNobita Va Bi Mat Me Cung Bliki

Director:Fujiko F. Fujio,Tsutomu Shibayama
Với sự tham gia của: Nobuyo Oyama,Noriko Ohara,Michiko Nomura
Producted by: :
Phm của: Hoạt Hình,
Phim nước: Nhật Bản,
Độ dài: : 100 Phút
Publish date: 1993

Infomation: <p> N&ocirc;bita V&agrave; B&iacute; Mật M&ecirc; Cung Bliki Một đ&ecirc;m ngủ mơ, bố của N&ocirc;bita nhận được lời mời đến khu du lịch Bliki.Phim kể về Nôbita Và Bí Mật Mê Cung Bliki Vui mừng khi sắp được tới khu nghỉ m&aacute;t đ&oacute;, N&ocirc;bita đem khoe bạn b&egrave;, nhưng cậu b&eacute; đ&acirc;u biết rằng tr&ecirc;n thế giới l&agrave;m g&igrave; c&oacute; đảo du lịch n&agrave;o t&ecirc;n l&agrave; Bliki.Bộ phim Nôbita Và Bí Mật Mê Cung BlikiBị tụi Chaien v&agrave; X&ecirc;k&ocirc; chế nhạo, N&ocirc;bita thất vọng về nh&agrave; v&agrave; nhận được một chiếc valy, trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;nh cửa dẫn đến đảo Bliki. Diễn biến tiếp theo như thế n&agrave;o, xin mời c&aacute;c bạn c&ugrave;ng đ&oacute;n xem !!! (! V&igrave; phim được sản xuất cũng kh&aacute; l&acirc;u rồi n&ecirc;n chất lượng hơi k&eacute;m, mong c&aacute;c bạn th&ocirc;ng cảm).</p>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét