Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Xem phim Nguoi May Noi Loan

Nguoi May Noi LoanNguoi May Noi Loan

Director:Richard Clabaugh
Diễn viên: Adrian Paul, Dale Girard, Mikey Wiseman
Production::
Phm của: Phim Hành Động,Phim Viễn Tưỡng,
Phim nước: Phim Mỹ,
Time:: 102 phút
Năm phát hành: 2009

Infomation: <p> Phim Người M&aacute;y Nổi Loạn: Để tr&aacute;nh quy m&ocirc; lớn tấn c&ocirc;ng khủng bố, ch&iacute;nh phủ Mỹ ph&aacute;t triển một kế hoạch to&agrave;n diện cho an ninh c&ocirc;ng cộng: đường phố ngập lụt với h&agrave;ng ng&agrave;n m&aacute;y ảnh tự trị người m&aacute;y.Câu chuyện phim Người Máy Nổi Loạn Kết hợp th&agrave;nh một mạng quang học một robot quan s&aacute;t, c&oacute; biệt danh &quot;glazoborgami&quot; trở th&agrave;nh một c&ocirc;ng cụ mạnh để theo d&otilde;i tất cả c&aacute;c dạng h&agrave;nh vi đ&aacute;ng ngờ v&agrave; vi phạm ph&aacute;p luật.Phim Người Máy Nổi Loạn <strong>Phim Người M&aacute;y Nổi Loạn</strong>&nbsp;Nhưng điều g&igrave; sẽ xảy ra nếu kiểm so&aacute;t được như vậy &quot;t�! ��t cả c&aacute;c mắt nh&igrave;n thấy&quot; rơi v&agrave;o tay kẻ xấu?</p>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét