Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Phim Quan Mi Hanh Phuc

Quan Mi Hanh PhucQuan Mi Hanh Phuc

Đạo diễn:Đang cập nhật
Với sự tham gia của: Yoon Shi Yoon, Lý Phi Nhi, Trương Tuấn Ninh
Producted by: :
Phm của: Phim Tình Cảm,Phim Tâm Lý,
Quốc gia: Phim Trung Quốc,
Độ dài: : 24 Tập
Năm sản xuất: 2013

Infomation: <p> Phim Qu&aacute;n M&igrave; Hạnh Ph&uacute;c: Đ&acirc;y l&agrave; một bộ phim nằm trong xu hướng phim hợp t&aacute;c giữa Trung v&agrave; H&agrave;n.Câu chuyện phim Quán Mì Hạnh Phúc Lần n&agrave;y tới Mỹ Nam Nh&agrave; Kế B&ecirc;n Yoon Shi Yoon tấn c&ocirc;ng m&agrave;n ảnh nhỏ của Trung Hoa với vai diễn Khương T&uacute; X&aacute;n.Phim Quán Mì Hạnh Phúc Phim Qu&aacute;n M&igrave; Hạnh Ph&uacute;c ch&iacute;nh l&agrave; mối t&igrave;nh l&atilde;ng mạng nhưng cũng lắm trắc trở của Chu Linh Linh v&agrave; Khương T&uacute; X&aacute;n. Ban đầu Linh Linh c&oacute; t&igrave;nh &yacute; với Trương Kiến nhưng sao đ&oacute; lại dần dần nảy sinh t&igrave;nh cảm với T&uacute; X&aacute;n.</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" src="http://farm9.staticflickr.com/8440/7830122258_ae89b0e1b5_b.jpg" style="width: 670px; height: 446px;" /></p> <p> Mối t&igrave;nh của họ bắt đầu khi T&uacute; X&aacute;n v&agrave; Linh Linh t&igrave;nh cờ va chạm nhau khi họ tham quan trong một khu rừng những t&igrave;nh huống dở kh&oacute;c dở cười li&ecirc;n tiếp xảy ra l&agrave;m họ r&uacute;t dần khoảng c&aacute;ch. Phim Qu&aacute;n M&igrave; Hạnh Ph&uacute;c ngo&agrave;i t&igrave;nh y&ecirc;u th&igrave; c&ograve;n xoay quanh đề t&agrave;i ẩm thực - một đề t&agrave;i m&agrave; trước đ&oacute; Yoon Shi Yoon đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng khi tham gia ở qu&ecirc; nh&agrave; với t&aacute;c phẩm vua b&aacute;nh m&igrave;.</p>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét